Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene.

Norges Håndballforbund (NHF) har, i utvalgte områder, gjennomført ulike prosjekter, for å inkludere barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene.

Dette er et prosjekt som er støttet av UDI og IMDI.

Mange fine tiltak er gjennomført.

I Trondheim er både Byåsen og Kolstad aktive med ulike prosjektert, i sitt nærmiljø.

Målgruppen for aktiviteten er barn og unge under 20 år, med innvandrerbakgrunn, og vi har spesielt fokus på jenter. Dette fordi jentene har et relativt dårlig tilbud i den organiserte idretten. Guttene har et bra tilbud i fotballklubbene, hvor fotballforbundet har vært aktive i flere år.

Vi er på utkikk etter klubber med et asylmottak, og/eller mange barn og unge med innvandrerbakgrunn i sitt nærmiljø, som trenger et tilbud om fysisk aktivitet. Aktiviteten som skal tilbys, kan være håndballskoler, aktivitetsdager, turneringer eller andre aktiviteter som skal ha fokus på fellesskap og glede i håndballen. Aktiviteten må gjerne skje med deltakelse fra både barn og unge med innvandrerbakgrunn og etnisk norske. Det viktigste her er å finne en aktivitet som knytter barn og unge fra ulike miljø sammen i et fellesskap.

Les mer om dette prosjektet på våre hjemmesider: www.handball.no/p1.asp?p=33353

I Midt Norge har vi mottak i Grong, Kyrksæterøra, Levanger, Namsos, Meråker, Sunndal, Tingvoll, Trondheim, Vestnes, Volda og i Ålesund.

Her følger også en oversikt over asylmottak og adresser/kontaktpersoner, – se under Region Midt Norge:

http://www.udi.no/Sentrale-tema/beskyttelse/Nyttig-informasjon/Adresselister-asylmottak/Adresseliste-samtlige-asylmottak/

Har dere ytterligere spørsmål til dette prosjektet, ta kontakt med undertegnede.

Jeg ser frem til flere spennende prosjekter i Midt Norge,  sier prosjektleder Eva Skei i Norges Håndballforbund.

Ved spørsmål om prosjektet kontakt daglig leder på tlf.: + 47 902 53 969, el. e-post: post@byaasen.no

Postadr.: Norges Håndballforbund, N-0840 Oslo | Besøksadr.: Sognsveien 75A, N-0855 Oslo