Gratis inngang for aldersbestemte lag.

Lagleder og foreldre betaler 100 kr stk. ved påmelding sammen med laget. Søsken går gratis ved påmelding sammen med laget.

Frist: Torsdag 13. oktober

Påmelding 2 nov VIP