ÅRSMØTE 2023 – Byåsen

ÅRSMØTE 2023

Styret i Byåsen Håndball Elite innkaller til årsmøte.

Torsdag 9. mars 2023, klokken 19.00

Sted: Kolstad Arena

Blisterhaugveien 17

7078 Saupstad

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest torsdag 23. februar 2023 til post@byaasen.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Byåsen Håndball Elite/Byåsen IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål gjeldende årsmøtet ta kontakt med Morten Holck på telefon 93090940 eller på e-post morten@3t.no

Mvh

Styret i Byåsen Håndball Elite