Publikumsundersøkelsen 2016-2017 – Byåsen

Publikumsundersøkelsen 2016-2017

Klubbene og Norsk Topphåndball skal våren 2017 arbeide videre på å utvikle oss slik at vi kan bidra til gi deg enda bedre opplevelser.