Publikumsundersøkelsen 2016-2017 – Byåsen
FOTO: ROBERT MAGNUSSEN Tlf:99377622

Publikumsundersøkelsen 2016-2017

Klubbene og Norsk Topphåndball skal våren 2017 arbeide videre på å utvikle oss slik at vi kan bidra til gi deg enda bedre opplevelser.

http://www.topphandball.no/publikumsundersokelsen/