Byåsens økonomiske situasjon – Byåsen

Byåsens økonomiske situasjon

Klubbens pressemelding

Pressemelding                                                                             Trondheim, 28.11.2012

Ad. Byåsen Håndball Elites økonomiske situasjon.

Styret, administrasjonen og de største samarbeidspartnerne jobber for å komme frem til en omforent løsning som sikrer videre drift av Byåsen Håndball Elite uten poengtrekk neste sesong. Klubben ser på en løsning hvor kostnadene neste år kuttes med ca 30%, nærmere 3 mill kr. Dette innebærer at den største kostnadsposten, lønn også må reduseres med 30%.

 

Klubben har hatt møter med spillerutvalg og alle ansatte inklusive spillergruppen. Klubben har forståelse for at kutt i lønnskostnader oppleves dramatisk for mange.

 

Bortfall av sponsorinntekter i sommer på kr. 1,5 mill samt et meget krevende sponsormarked generelt er årsaken til at klubben nå blir nødt til å kutte kostnadene. At vi ikke kvalifiserte oss til Champions League medførte også at flere aktuelle nye sponsorer trakk seg i høst.”Styret kan ikke kreve mer av en hardtarbeidende administrasjon og har nå utarbeidet en handlingsplansom styret mener er robust for hvordan resultat, egenkapital og likviditet skal bedres”, sier styreleder Svein O. Berg. Klubben har hatt ambisiøse sportslige mål, men har ikke lykkes tilstrekkelig med å bygge en stor nok økonomi i fht. disse. Styret tar nå ansvar og reduserer både inntektsanslaget og kostnadsnivået for 2013 med nærmere 3 mill kr. Klubben kan også vise til at inntektsnivået til klubben var høyere i 2009 og 2010 enn hva klubben har omsatt for de siste 2 årene. Dette er noe styret tar innover seg og konkluderer med at sponsormarkedet har vært i sterkt fall på tross av at norsk økonomi går godt og produktet Byåsen Håndball Elite er godt både på og utenfor banen.

 

Et tett og konstruktivt samarbeid i den senere tid med de 5 største sponsorene, som ikke er en del av nedgangen i våre sponsorinntekter; Rema 1000, SpareBank 1 SMN, TrønderEnergi, Adresseavisen og Vintervoll AS ser ut til å gi resultater.

Administrasjonen er også meget godt fornøyd med at flere leverandører har vist tålmodighet og enkelte har ettergitt gjeld for at vi skal komme i mål, sier daglig leder Torbjørn Balstad. Mange vil oss vel og det er vi svært takknemlig for. Administrasjonen er enig med styret at klubben nå senker ambisjonsnivået og sørger for at økonomien igjen kommer på plass, avslutter Balstad.

 

Styret understreker at ambisjonsnivået fortsatt ligger på nivå blant de beste i Norge og at laget kvalifiserer seg for Champions League. Byåsen Håndball Elite skal fortsatt rekruttere landslagsspillere til Norges populære landslag og hvor spillerutvikling på høyt nivå skal ha fokus. En omforent løsning forventes i nær fremtid.

 

Vi er meget godt fornøyd med de forslagene til tiltak, klubben selv har tatt initiativ til, sier sponsorsjef i SpareBank 1 SMN, Tore Bull Hedel som talsmann for sponsorgruppa.

Det vi også setter pris på er innstillingen til klubben om fortsatt tro på å kunne hevde seg på et høyt nivå sportslig, selv om kostnadene nå kuttes 30%.

I tett samarbeid med sponsorene har klubben, i høst, satt i gang et partnerforum som har tilført partnerne en ny og viktig verdi i de respektive avtalene. Vi har i fellesskap også jobbet med å øke publikumsopplevelsen på kampdag. Videre ser vi at det stadig kommer nye partnere inn i nettverket. Jeg har oppsummert tro på at klubben etter hvert kan bygge en større økonomi, men først gjelder det nå å komme i pluss med den økonomien man har, avslutter Hedel.