Fortsetter suksessen – Byåsen

Fortsetter suksessen

I samarbeid med NHF Region Midt-Norge og Løkkan frivilligsentral fortsetter man med Fargerik Håndball.

I år som i fjor bidrar Byåsenjentene til prosjektet Fargerik Håndball. I går, tirsdag, var første samling i Trondheim Spektrum.

Et tilrettelagt fritidstilbud

NHF Region Midt Norge, Byåsen Håndball og Løkkan Frivilligsentral, har inngått et samarbeid, om å gi barn med innvandrerbakgrunn på Ila skole (mottaksskole) et tilrettelagt aktivitetstilbud, – en ”Håndballskole”.

Utvalgte barn, som ikke deltar i organisert aktivitet, får et tilbud om aktivitet en gang pr. uke i Trondheim Spektrum og Byåsens elitespillere stiller opp som trenere. Aktiviteten skal foregå gjennom hele skoleåret og forhåpentligvis skal en slik ”Håndballskole” føre til at barna blir så glade i håndball, at de vil fortsette med håndball i en klubb.

En bedre dialog

Leder for prosjektet, Eva Skei hos NHF Region Midt-Norge, sier at forbundet har stor tro på at slike aktiviteter skal bidra til en bedre dialog og et bedre samarbeid mellom lokalmiljø, asylmottak og innvandrere som bor i et nærmiljø.

– Målet er i første omgang å samle barn og unge til lek og moro for å presentere håndballen gjennom variert lek og småspill. Videre kan det være aktuelt å informere foreldre om medlemskap og rekruttere barna som ønsker det, inn på ordinære lag i klubbene.

Gjennom håndballskoler, aktivitetsdager, turneringer og andre aktiviteter med navnet ”Fargerik Håndball”, ønsker NHF at lokale klubber med asylmottak og barn/unge med innvandrerbakgrunn i sitt nærmiljø skal ta ansvar og gjennomføre ulike tiltak.

– Dette var morro og det virket som om barna også syntes det. Et flott tiltak, sier Terese Pedersen.

Dette var første økta der Terese var med og tilbakemeldingene har vært svært gode. Fremover vil Byåsenjentene rullere på i forhold til hvem som skal lede øktene hver gang.