Jan og Brage – Byåsen

Jan og Brage

Byåsen Håndball har vært i toppen av norsk kvinnehåndball siden 1980 og i løpet av de 30 årene har mange ressurser bidratt på ulike måter.

For å ivareta historien til A-laget i Byåsen, har vi satt ned en arbeidsgruppe som i dag består av Jan Tverråbak, Brage Høyem og Tove Henriksen, som fremover skal samle tråder fra dere som har vært en del av topplaget, enten som spillere, trenere, ledere el. andre ressurser. Både Jan og Brage har vært med i kulissene i mange år og i ulike roller, så det er moro at de fremdeles ønsker å bidra for klubben.

Hovedmålet til arbeidsgruppa er å få samlet informasjon/oversikt om klubben, primært fra perioden 1980-1999, for i denne perioden er det vanskelig å fremskaffe statistikk fra NHF bl.a. om spillere, trenere, meritter og øvrige ressurser, på tilgjengelig medium.

 Mye interessant statistikk og informasjon kan samles også når det gjelder per spiller, ant kamper, mål m.m., men dette er noe arbeidsgruppen vil se på etter hvert. Vi må ta et steg av gangen sier Jan Tverråbak.

Det er viktig, nyttig å interessant å ta vare på klubbens lange og flotte historie. 

Byåsens A-lag ønsker også å ta vare på tidligere spillere og ressurser slik at Byåsen kan være et bindeledd for vennskap og felles håndballopplevelse også etter den aktive karriere, om det er interessant for den enkelte og med de ressurser klubben til enhver tid har. Byåsen er en klubb som bryr seg om enkeltindividene i og rundt klubben, det er jo de som til enhver tid former klubben.

Blant alle tidligere ressursene finnes det mye erfaring og kompetanse som kan være nyttig for klubben å ha med seg videre. Dersom noen kan tenke seg å bidra med noe for klubben er de hjertelig velkommen.

Dersom du ønsker å bidra i gruppen el har noe informasjon som kan være av interesse ta kontakt med :

Brage Høyem på e-post:brage.hoyem@ntnu.no el på telefon: 918 97 405
Jan Tverråbak på e-post:jan_tver@hotmail.com el på telefon: 901 20 559