Klubbpåmelding Byåsen-Storhamar på Røros

Gratis inngang for aldersbestemte lag.

Lagleder og foreldre betaler 100 kr stk. ved påmelding sammen med laget. Søsken går gratis ved påmelding sammen med laget.

Frist: Mandag 17. oktober

Påmelding til VIP Byåsen - Sola