Samhandling mellom toppidrett og næringsliv – Byåsen

Samhandling mellom toppidrett og næringsliv

Sponsoravtale mellom Byåsen Håndball Elite og Borg Forvaltning.

Borg forvaltning er stolte over å ha blitt sponsor for Byåsen Håndball Elite. Dette er et sponsor-samarbeid som vi håper og tror vil bistå begge parter på en positiv måte. Vi ser fram til tre år som sponsor for Byåsen jentene.

Det er flere grunner til at Borg forvaltning ønsket å gå inn i en sponsoravtale med Byåsen Håndball Elite, men de viktigste grunnene er følgende:

Prosjekt med unge lokale talenter

Byåsen Håndball Elite har satt seg et fokus om å dyrke fram gode lokale talenter fra rundt om i Trøndelag. Dette synes vi i Borg Forvaltning er et spennende tiltak som gjør det mulig for unge talenter rundt om i lokalsamfunnet har muligheten til å satse på idretten til en større grad enn tidligere. Borg Forvaltning ser det som et samfunnsansvar å bidra til dette prosjektet hvilket vil være med å tillate et bedre tilbud for satsningsengasjerte talenter.

Samhandling mellom toppidrett/næringsliv

Toppidretten og næringslivet har mye vi kan lære av hverandre. For toppidretten er økonomisk rådgivning en viktig faktor som vi i næringslivet kan bistå med kunnskap om, sett i lys av at dette, er det fleste klubber og forbund sliter med i Norge. Men det er også mye vi i næringslivet kan lære av toppidretten. Fokus på kontinuerlig utvikling, bygging av relasjoner for målrettede samhandlinger og å styrke viktige elementer for økte resultatsjanser er kun noen råd som vi kan ta med oss fra toppidretten. Vi i Borg Forvaltning tror dette sponsorsamarbeidet vil bistå både Byåsen Håndball Elite og oss i Borg Forvaltning på en positiv måte. Der begge parter får utnyttet seg av hverandres kompetanse for å forbedre seg og komme nærmere målene sine.

Sunn økonomi

Byåsen har i løpet av det siste året vært igjennom en restrukturering av klubben. Der ny trener ble ansatt og klubbens økonomiske midler og dens struktur ble nøye gjennomgått. Styret i Byåsen har vært åpen og ærlig om deres tidligere økonomiske modell og hvilke feil denne innebar. Deres nye modell innebærer en bedre ordning på langsiktige sponsoravtaler hvilket vil la klubben ha et større fokus på selve idretten og hvordan de skal prestere bedre på håndballbanen. Vi i Borg Forvaltning går nå inn i en tre årlig sponsoravtale med Byåsen Håndball Elite, vi håper vårt bidrag sammen med

deres nye økonomiske modell vil tillate for at klubben kan fokusere mer på selve håndballidretten og hvordan de skal styre spillerutviklingen for å kunne prestere enda bedre på håndballbanen.

De bygger stein for stein

Klubbens styreapparat har valgt en strategi som heller er langsiktig og sikker enn kortsiktig og utrygg. Dette er en strategi som vi i Borg Forvaltning kan stille oss trygt bak, fordi dette gir oss som sponsor en sikkerhet på hva klubbens langsiktige satsnings mål ser ut.

Store mål med realistiske plan for å komme dit

Klubben har tydelige målsetninger for hva det er de satser mot og har et ønske om å oppnå. Deres målsetning om være med å kjempe i toppen, med visjonen om at klubben skal etablere seg i toppen av norsk eliteserie og på sikt europeisk klubbhåndball for kvinner. Tydelige mål og en klar visjon er noe vi i Borg forvaltning både stiller oss bak og kan relatere til. Vår bedrift har på lik linje med Byåsen Håndball Elite satt oss store mål for framtiden, men med hardt og målrettet arbeid er dette en realistisk plan i lengden.

Likheten mellom Borg og Byåsen

På lik linje med Borg Forvaltning har Byåsen Håndball Elite en ambisjon om å bli best i Norge på hva de gjør. Dette er noe vi i Borg Forvaltning ønsker å framme og bidra til for Byåsen, slik at dette kan gå fra å være en ambisjon til å bli en realitet.

-Sammen gjør vi hverandre god!

Tom Are Theodorsen – Borg Forvalting gleder seg til å jobbe sammen Byåsen Håndball Elite.