Tilbake til Jubelåsen – Byåsen

Tilbake til Jubelåsen

Byåsen håndball elite (BHE) og Byåsen håndball bredde (BHB) forsterker samarbeidet før ny sesong. Styreleder i BHE Morten Holck og styreleder i BHB Torkil R. Iversen sier at samarbeidet mellom håndballmiljøene i Byåsen idrettslag skal forsterkes når sesongen 2021/22 kastes i gang. Sammen skal klubbene bygge felles kultur og satse på utvikling av unge trønderske talenter. Målet er å komme tilbake til tida da «Jubelåsen» hadde sin storhetstid.

I tillegg til partnerklubbavtalene som er inngått, har de to håndballavdelingene i Byåsen idrettslag inngått en samarbeidsavtale som tydeliggjør den felles målsettingene. Juniorsatsinga til Byåsen håndball får igjen navnet Junior elite og viser tydelig at det skal være tette bånd. 2. divisjonslaget til BHB skal være BHE sitt andrelag og trenerteamene skal samarbeide tett om spillerlogistikk og spillerutvikling.

Gjenskape storhetstiden

– Det er mye spennende som skjer i Byåsen håndball elite for tida. Vi er i ferd med å rette opp en anstrengt økonomi og når pandemien gir seg så ønsker vi å fremstå med en tydeligere forankring i Byåsen idrettslag. Det utvidete samarbeidet med Byåsen håndball bredde er et sterkt signal om dette, og sammen skal vi gjenskape en tidsperiode som var fantastisk for Byåsen-håndballen, sier Morten Holck.

Utvikle talenter er pri 1

Å utvikle unge lokale spillere i Byåsen-systemet vil være en hovedprioritering. Sammen skal klubbene organisere og gjennomføre et av de beste utviklingsmiljøene som er etablert i Trondheim.

– Istedenfor å bygge en egen stall med etablerte spillere, skal vi bruke 2. divisjon og andre kamparenaer til å tenke utvikling. Et av punktene i samarbeidsavtalen er å gi unge spillere sjansen på høyt nivå. Overgangen fra juniorhåndball til seniorhåndball kan være krevende. Gjør vi dette riktig, basert på mange års erfaring med å utvikle toppspillere, tror jeg vi kan produsere lokale spillere som kan ta elitenivå etter hvert. Men, det kreves tålmodighet i tillegg til en treningskultur som Byåsen er kjent for, sier Torkil R. Iversen.

Tydelige resultatmål

Selv om det skal fokuseres på spillerutvikling så er det også tydelige målsettinger for satsinga. Topp 3 i den nasjonale Lerøy-serien for 18-åringer samt seier i NM20 er nedfelt som resultatmål. Hvis seniorlaget til BHB greier å kvalifisere seg til 1. divisjon, vil dette også være en hyggelig konsekvens av det nye forsterkede samarbeidet.

Sentrale punkter i samarbeidsavtalen

 • Seniorlaget til BHB skal være BHE sitt andrelag
 • Junior Elite skal prioritere talentutvikling for juniorspillere i regionen som ønsker å bli elitespillere
 • Tett samarbeid med Heimdal VGS og spissa toppidrett
 • Det kan være en like god utviklingsarena i 2. divisjon for unge talenter enn det å hige etter 1. divisjon. Eventuell kvalifisering til 1. divisjon skal være en konsekvens av talentutvikling og satsing på lokale spillere.
 • BHB/BHE skal ha et av landets beste Lerøylag (topp 3)
 • BHB/BHE skal ha en ambisjon om seier i NM20 hvert år
 • Hovedtrener for junior elite skal betraktes som 3. trener i BHE
 • Spillerlogistikk, hospitering og flytting mellom de ulike nivåene tas i tett dialog mellom trenerne, men hovedtrener for elite skal ha det siste ordet når det oppstår uenighet
 • Fysiologisk ressurs for å vurdere individuell belastning bør være den samme i BHE og BHB
 • BHB og BHE skal ha lik spillefilosofi
 • Junior Elite organiseres i 2 treningsgrupper
 • BHB har en målsetting om å utvikle elitespillere hvert år