Varm velkomst for Ida og Mia – Byåsen

Varm velkomst for Ida og Mia

Det var en stolt ordfører som tok imot Ida Alstad og Mia Høgdal etter landing på trøndersk jord.

Det er ikke ofte at man opplever trønderske OL vinnerne, så det er ekstra morsomt når det skjer.

Også Byåsens daglig leder var stolt og fornøyd og viste det med overrekkelse av av blomster.