Årsmøte 2011 – Byåsen

Årsmøte 2011

Byåsen Håndball Elite har avholdt årsmøte 2011, 19.mars i Trondheim Spektrum.

Fornøyd med årets sportslige resultateter (så langt i sesongen) men økonomisk ble det et tøft år. Klubben ønsker allikevel å opprettholde sine sportslige ambisjoner om bl.a å utfordre Larvik. Dette krever en noe større økonomi og arbeidet for dette vil ha den høyeste prioritet fremover.

Nytt styre ble enstemmig valgt og spennende at Byåsen, Midt-Norges flaggskip for kvinner fikk kvinnelig flertall i styret.

Styreleder, Svein Berg får med seg i det nye styret:
Siri Krigsvoll, Siri M.Rønning, Atle Silfvenius, Marit Lægdheim Moe og Trine Haltvik. Sammen med seg har de to varamedlemmer, Stein Yttereng og Knut Barkhall.