Årsmøte 2014 avholdt – Byåsen

Årsmøte 2014 avholdt

Nytt styre i Byåsen!

Torsdag 26.mars ble Byåsens årsmøte avholdt.  Møtet gikk stille og rolig for seg.

Nytt styret som her ble valgt inn er:

Styreleder             Tore Bull Hedel

Nestleder              Hilde Kvernrød                    Ny

Styremedlem        Sven Tore Jakobsen

Styremedlem        Mona Ulvin                          Ny

Styremedlem        Anne Marit Håbjørg

Styremedlem       Tor Osvald Lund

Styremedlem        Andreas Dall Frøseth

varamedlem         Arne Høgdahl                       Ny