ÅRSMØTE 2024 – Byåsen

ÅRSMØTE 2024

Styret i Byåsen Håndball Elite innkaller til årsmøte.

Mandag 29. april 2024, klokken 19.00

Sted: Kolstad Arena

Blisterhaugveien 17

7078 Saupstad

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest torsdag 04. april 2024 til post@byaasen.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Byåsen Håndball Elite/Byåsen IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål gjeldende årsmøtet ta kontakt med Roar Reitan på telefon 98206959 eller på e-post roar.reitan@loginfinans.no

Mvh

Styret i Byåsen Håndball Elite