Årsmøte 24. mars, kl. 18.00 – Byåsen

Årsmøte 24. mars, kl. 18.00

Styret til Byåsen Håndball Elite innkaller til årsmøte.

Dato/tidspunkt: Torsdag 24. mars klokken 18.00

Sted: 3T-Produkter kontorer, 4 etg. Vestre Rosten 80, 7075 Tiller

Alle som ønsker å delta gir beskjed om dette til følgende mailadresse: post@byaasen.no innen torsdag 17. mars klokken 16.00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest torsdag 10. mars 2022 til post@byaasen.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Byåsen Håndball Elite i minst en måned og fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål gjeldende årsmøtet ta kontakt med Morten Holck på telefon 93090940 eller morten@3t.no

Mvh Styret i Byåsen Håndball Elite