Årsmøte i Byåsen Håndball Elite – Byåsen

Årsmøte i Byåsen Håndball Elite

Innkalling til årsmøte i Byåsen Håndball Elite

Styret innkaller herved til årsmøte i Byåsen Håndball Elite.

Årsmøtet avholdes torsdag 16.juli kl 18.00 på 3t Rosten

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 08.juli til post@byaasen.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Alle dokumentet til årsmøte kan sendes til medlemmer i Byåsen Håndball Elite ved en skriftlig henvendelse til post@byaasen.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Byåsen Håndball Elite i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Byåsen Håndball Elite. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Vi ønsker å avholde årsmøtet fysisk og derfor trenger vi å vite hvem som kommer. Påmelding til årsmøte sender til: post@byaasen.no innen tirsdag 14.juli.

For mer informasjon om årsmøte kan dere ta kontakt med styreleder Morten Holck.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret