Bilder fra onsdag – Byåsen

Bilder fra onsdag


Foto: Petter Braute


Foto: Petter Braute


Foto: Håkon Francke


Foto: Håkon Francke 


Foto: Petter Braute


Foto: Håkon Francke


Foto: Håkon Francke