Innkalling til Årsmøte- Endring – Byåsen

Innkalling til Årsmøte- Endring

Innkalling til årsmøte i Byåsen Håndball Elite

29. mars klokken 1900

Årsmøtet avholdes i Trondheim Spektrum

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14. mars til jorgen@byaasen.no  eller tore.bull.hedel@smn.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut på idrettslagets www.byaasen.no  senest en uke før årsmøtet.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret