102: Annette Skotvoll – Byåsen

102: Annette Skotvoll