16: Helle Kjellberg-line – Byåsen

16: Helle Kjellberg-line