TÆL- Avkast 2014! – Byåsen

TÆL- Avkast 2014!

Helga  15-17. august var hele Byåsenfamilien samlet på Copperhill Åre, for den årlige strategisamlingen. Det sportslige apparatet, samt styret, administrasjon og samarbeidspartnere var representert, og tilsammen utgjorde dette 35 personer som var med på å legge strategien for den kommende sesongen.

Bussen gikk fra Trondheim fredag 15. august klokken 16:00, med kurs for Åre. Spillerne hoppet av på Duved for å få lagt inn ei treningsøkt, mens resten av gruppa fortsatte videre til Copperhill. Fredagen ble brukt til «mingling» og det var tid til å bli bedre kjent.

Lørdag var dagen for å legge en plan for den kommende sesongen. Det startet med informasjon om målsetninger fra det sportslige apparatet, og fra administrasjonen forøvrig.  Deretter var det gruppearbeid resten av dagen, hvor alle skulle komme med sine langsiktige og kortsiktige målsetninger. Hovedtemaene her var blant annet hvordan vi skulle få nye samarbeidspartnere, hvordan fylle hall, og hvordan bygge nye profiler. Mange gode forslag kom på bordet, og vi gleder oss til å arbeide videre med disse.

Helga har vært viktig for samholdet mellom spillere og resten av Byåsen. Vi har blitt bedre kjent med hverandre, og blitt enda litt mer #enforlaget! Våre verdier, TÆL – tøff – ærlig – lagånd, har i helga vært viktige føringer for hvordan vi skal stå sammen som et fantastisk lag.

Vi GLEDER oss til sesongens første kamp!